HE | FR | RU

שאלון IPSS

שאלון זה נועד להעריך את מידת החומרה של ההפרעות בהשתנה

1. כמה פעמים בחודש האחרון הרגשת שנשאר לך שתן לאחר השתנה?

2. כמה פעמים בחודש האחרון היית צריך להשתין כל שעתיים או פחות?

3. כמה פעמים בחודש האחרון חשת בהפסקות במהלך השתנה?

4. כמה פעמים בחודש האחרון היה לך קשה להתאפק?

5. כמה פעמים בחודש האחרון שמת לב לזרימת שתן חלשה?

6. כמה פעמים בחודש האחרון היה לך צורך ללחוץ או להתאמץ כדי להתחיל להשתין?

7. כמה פעמים בממוצע בלילה, קמת כדי להשתין במהלך החודש האחרון?
איכות החיים עקב תסמיני ההשתנה:

8. אם היית צריך להמשיך ולהשתין כמו היום, מה תהיה תגובתך?

פרטים אישיים:

שם

טלפון

מייל

תודה. פרטיך נשלחו
משהו השתבש בעת שליחת הטופס

Heading

שאלון IIEF

שאלון זה נועד לזהות האם הינך סובל מהפרעות בזיקפה, ולהעריך את מידת החומרה של הפרעה זו. עליך לענות על כל אחת מהשאלות. השאלות מתייחסות לששת החודשים האחרונים:

1. כיצד תדרג את מידת הבטחון שלך ביכולתך להשיג ולשמר זיקפה?

2. באיזו תדירות היו הזיקפות בעקבות גירוי מיני נוקשות דיין לחדירה?

3. באיזו תדירות הצלחת לשמור על זיקפה לאחר החדירה, במהלך מגע מיני?

4. מה היתה מידת הקושי לשמור על הזיקפה לצורך השלמת המשגל במהלך קיום יחסי מין?

5. באיזו תדירות חווית סיפוק מיני כשניסית לקיים יחסי מין?

פרטים אישיים:

שם

טלפון

מייל

תודה. פרטיך נשלחו
משהו השתבש בעת שליחת הטופס

Heading